I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Châu Ngọc Lân

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện

Điện thoại : 02603.504259

Email : chaungoclanhunh.@gmail.com

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Hữu Tiến

UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Điện thoại : 02603.504679

Email : huutien63.2015@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Dương Cẩm

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại : 02603.504898

Email : camnh1062@gmail.com