Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

Đ/c: Trần Văn Chí

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 0903.573.867

Email : tranvanchi-kontum@chinhphu.vn

 

 

 

Đ/c: Mai Thoan

UVBTVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Điện thoại : 

Email : 

 

 

 

Đ/c: Vương Văn Tuyên

Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 

Email : 

 

 

 

Đ/c: Mai Văn Hữu

Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 

Email :