Thường trực Huyện ủy

 

 

 

 

Đ/c: Huỳnh Quốc Huy

 Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

Điện thoại : 0983225469

Email : huynhquochuy78@gmail.com

 

 

 

 

Đ/c: Châu Ngọc Lân

Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại : 02603.504259

Email : chaungoclanhunh.@gmail.com

 

 

Đ/c: Trần Văn Chí

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 0903.573.867

Email : tranvanchi-kontum@chinhphu.vn