HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
2-10-2011     
 

 I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

Ông Huỳnh Quốc Huy

Bí thư Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504339

Email : huynhquochuy78@gmail.com

 

Ông Châu Ngọc Lân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504259

Email : chaungoclanhunh.@gmail.com

 

Ông Trần Văn Chí

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 0903.573.867

Email : tranvanchi-kontum@chinhphu.vn

 

Ông Nguyễn Hữu Tiến

UVTV, Phó CT HĐND huyện 

Điện thoại : 02603.504679

Email : huutien63.2015@gmail.com

 

Ông Dương Cẩm

UVTT, Phó CT HĐND huyện 

Điện thoại : 02603.504898

Email : camnh1062@gmail.com

II. DANH SÁCH CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

STTHọ và tênChức vụ hiện tại, đơn vị công tácChức vụ Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
01 Dương Đức Ngọc Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trưởng ban
02 Phạm Văn Anh  Phó Ban
03 Phan Văn Đông Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Kan Ủy viên
04 Lưu Thị Bích Giang Phó Bí thư Huyện đoàn Ủy viên
05 Phùng Thị Hà Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa KV Ngọc Hồi Ủy viên
06 Y Tuyết Lan Giáo viên Trường TH số 2 thị trấn PleiKần Ủy viên
07 Hoàng Thị Lan Anh Giám đốc Công ty Hoàng Trường Thịnh Ủy viên

2. Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

STTHọ và tênChức vụ hiện tại, đơn vị công tácChức vụ Pháp chế HĐND huyện
01 Y Lan Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trưởng ban
02 Tống Công Minh  Phó Ban
03 Đặng Văn Nam Chánh Văn phòng Huyện ủy Ủy viên
04 Nguyễn Xuân Thủy Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân huyện Ủy viên
05 Y Bình Chủ tịch HLHPN huyện Ủy viên
06 Trần Thị Huyện Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ủy viên
07 Đinh Thị Vân Chủ tịch UBMTTQVN xã Đắk Xú Ủy viên