Thông tin về Lãnh đạo:

Đ/c:  Phạm Văn Mạnh

Chánh Thanh tra

Điện thoại :

Email: 

 

Đ/c:  Phạm Văn Cường

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại : 0985.893.309

Email: 

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại :

Email: