Thông tin về lãnh đạo:

Đ/c:  Phạm Thanh Tâm

Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.504.234

Email:    

 

Đ/c:  Nguyễn Thị Thùy

Phó Trưởng phòng  

Điện thoại : 0932.566.258

Email:     

 

Đ/c: Bùi Minh Nhật

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 0917.926.836

Email: