Thông tin về lãnh đạo:

Đ/c: Võ Văn Út

Trưởng phòng - Kiêm Giám đốc TTDVNN huyện

Điện thoại :

Email: 

 

Đ/c: Nguyễn Cường

Phó Trưởng phòng

Điện thoại :

Email: