Thông tin về lãnh đạo :

Đ/c: Phạm Văn Thanh

Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.506.012

Email: 

 

 

Đ/c: Hà Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.504.559 - 0905.265.558

Email:

Đ/c: Lê Xuân Tính

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.832.120 - 0914.184.107

Email: