Thông tin về Lãnh đạo:

Đ/cNguyễn Bá Huân

Trưởng Đài

Điện thoại : 

Email:

 

 

Đ/c: Phạm Thành Trung

Phó Trưởng Đài

Điện thoại : 02603.881.819 - 0983.793.143

Email :  trung.ngochoitv@gmail.com