Thông tin chung về Văn phòng Huyện ủy
22-9-2016     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 

Email :

1. Thông tin Lãnh đạo

 

1. Ông Đặng Văn Nam

 Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504062

 

2. Ông Phan Văn Đông

 Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504669

3. Bà Đinh Thị Thương

 Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504345

II.Vị trí, chức năng Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Huyện ủy