Thông tin Lãnh đạo

 

Đ/c:  Đặng Văn Nam

 HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504062

Email:

 

 

 

 

 

Đ/c:  Đinh Thị Thương

 Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504345

Email: