Thông tin về Lãnh đạo

 

Đ/c : Phạm Hải Châu

UVBTVHU - Trưởng ban

Điện thoại :  02603.504459

Email:

Đ/c : Phan Văn Đông

Phó Trưởng ban

Điện thoại : 

Email:

 

Đ/c : Y Bình

HUV - Phó Trưởng ban

Điện thoại : 

Email: