Thông tin chung về Huyện đoàn
9-6-2012     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 0603.832.086

Email: hdngochoi@yahoo.com

1. Thông tin về lãnh đạo:

1. Bà  Lưu Thị Bích Giang

Bí thư Huyện đoàn

Điện thoại : 0905.218.068

 

2. Ông Đặng Thành Long

Phó Bí thư Huyện đoàn

Điện thoại : 0962.500.123

 

 

Huyện đoàn