HUYỆN ỦY
5-10-2011
 

Thông tin chung

Địa chỉ : Trung tâm hành chính huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Điện thoại :

Email :

 

Trụ sở Huyện uỷ Ngọc Hồi

Lãnh đạo Huyện ủy

 

Ông Huỳnh Quốc Huy

Bí thư Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504339

Email : huynhquochuy78@gmail.com

 

Ông Châu Ngọc Lân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504259

Email : chaungoclanhunh.@gmail.com

 

Ông Trần Văn Chí

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại : 0903.573.867

Email : tranvanchi-kontum@chinhphu.vn

 

Ông Đặng Văn Nam

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại : 02603.504062

Email: namngochoi@gmail.com