banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 8 năm 2020
ĐẢNG BỘ HUYỆN NGỌC HỒI – KHỞI SẮC QUA MỘT NHIỆM KỲ
20-7-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngọc Hồi vào những ngày cao điểm chuẩn bị cho công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, khắp nơi trên địa bàn huyện, nơi đâu cũng thấy sự khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền huyện và các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành sớm nhiều phần việc phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng này của địa phương…

Trung tâm Đô thị huyện Ngọc Hồi hôm nay

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-20250 vừa qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn triển khai thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng, ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; qua đó góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Đó chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ huyện đạt được với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Trong 5 năm qua, xác định rõ vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Ngọc Hồi đã quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy các cơ quan, Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tiếp tục được củng cố và kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm qua, thấy rõ nhất thành tựu về phát triển kinh tế là, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội VI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Quy mô kinh tế huyện trong 5 năm qua tiếp tục tăng trưởng đáng kể; tổng giá trị sản xuất đạt 5.624 tỷ đồng, đạt 108,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ trọng ngành nông- lâm- thủy sản giảm từ 18,1% xuống còn 16,9%, công nghiệp - xây dựng từ 29,1% tăng lên 30%, thương mại- dịch vụ từ 52,8% tăng lên 53,1%. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt 167,7 tỷ đồng, đạt 88,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Ngọc Hồi đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp. Đến nay, giá trị sản xuất đạt 950 tỷ đồng, đạt 130,8% chỉ tiêu Nghị quyết. Diện tích cây trồng được mở rộng; vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ từng bước được hình thành. Hiện đã quy hoạch mô hình vùng nguyên liệu trồng sắn trên địa bàn các xã Đắk Ang, Đắk Nông, Đắk Dục với tổng diện tích 30 ha cho nhà máy chế biến tinh bộ sắn Fococev tại xã Đắk Nông; vùng nguyên liệu rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap quy mô 07 ha tại xã Đắk Kan, Đắk Xú; trồng cây dược liệu dưới tán rừng với diện tích 20 hecta tại xã Sa Loong. Xuất hiện một số mô hình liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị như HTX Hợp Thành liên kết phát triển cà phê (vừa cung cấp đầu vào như giống, phân bón, thuốc BVTV vừa là đơn vị thu mua, chế biến sản phẩm cà phê của thành viên), HTX Quyết Thắng hợp tác với xã Đắk Hring - huyện Đắk Hà - tỉnh Kon Tum trong sản xuất nấm sạch để phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm hành chính huyện Ngọc Hồi

Các mô hình chăn nuôi trang trại tăng về số lượng, trên bàn huyện hiện có 29 trang trại đang hoạt động, trong đó, 3 trang trại trồng trọt, 2 trang trại chăn nuôi; 24 trang trại tổng hợp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục phát triển có 05 hợp tác xã và 07 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp liên doanh, liên kết trong sản xuất. Diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Giá trị sản phẩm bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 52 triệu đồng/ha, đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 45,97%. 

Nổi bật hơn nữa, nhiệm kỳ vừa qua, chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực, quyết liệt với nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo...Đến nay, Ngọc Hồi đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh có trục đường xã đạt 100%; đường trục thôn, xóm đạt 83%; đường ngõ xóm đạt 62% và đường trục chính nội đồng đạt 57%. Theo đó có 04 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới là Đắk Kan, Đắk Nông, Pờ Y và xã Đắk Dục. Xã Đắk Xú đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Thương mại, dịch vụ, tiếp tục phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất đạt 2.984 tỷ đồng, đạt 95% chỉ tiêu Nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.048,6 tỷ đồng. Toàn huyện có 1.510 cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ, mạng lưới phân phối hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, mua sắm, tiêu dùng cho Nhân dân và giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động. Dịch vụ viễn thông, vận tải, tín dụng, nhà hàng, khách sạn… phát triển nhanh. Một số điểm du lịch trên địa bàn bước đầu đưa vào khai thác, thu hút du khách từ trong và ngoài tỉnh  như Cột mốc ba biên, Quốc Môn, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Làng văn hóa Đăk Răng-xã Đăk Dục...

Công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được thực hiện có hiệu quả. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển về quy mô và chất lượng. Giá trị sản xuất đạt 1.690 tỷ đồng, đạt 127% chỉ tiêu Nghị quyết. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh về số lượng và chất lượng hoạt động, trên địa bàn toàn huyện có 262 cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (tăng 6,5% so với năm 2015). Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đắk Xú được quan tâm, củng cố; các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng.

Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ở lĩnh vực công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị đã được huyện tập trung chỉ đạo tích cực và triển khai rộng khắp, kết hợp đồng bộ với chương trình xây dựng Nông thôn mới, thu hút các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng loạt các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn như chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, nâng cấp hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn thị trấn được đầu tư đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, 07/07 xã đã lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và 03 xã đã được lập Đồ án quy hoạch Trung tâm xã. Công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thường xuyên đạt kết quả tích cực.

Việc đầu tư, phát triển vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Trong nhiệm kỳ, huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thành lập thị xã Ngọc Hồi; Hệ thống kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục hoàn thiện theo hướng đồng bộ; thường xuyên rà soát, lập thủ tục điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cục bộ các khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất, tạo vốn đầu tư hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư hoạt động xuất, nhập khẩu đạt kết quả cao, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, phát triển. Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống của dân tộc thiểu số được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 95%. Thông tin - truyền thông phát triển mạnh mẽ; công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt các chế độ hỗ trợ, công tác vận động đối với người nghèo, tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước về thương binh liệt sỹ, chăm sóc người có công, các chế độ bảo trợ xã hội. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,44% xuống dưới 4% (vượt 0,4% chỉ tiêu Nghị quyết).

Công tác giáo dục, hướng nghiệp, đào tạo nghề được triển khai thực hiện tích cực, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 28% lên  47,5%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thường xuyên được chú trọng, thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia và công tác vệ sinh phòng bệnh. Công tác BHYT luôn được chú trọng, tuyên truyền động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện; đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%.

Công tác tư pháp và cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có trọng án hoặc vụ việc phức tạp, các tệ nạn xã hội được kiềm chế. An ninh biên giới, an ninh nội địa được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường thường xuyên; tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đổi mới. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 557 đảng viên (vượt 39,25% so với Nghị quyết). Từ đây đã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả quan trọng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày được được nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nội dung sinh hoạt chuyên đề từng bước được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên gắn với phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ được duy trì; việc phân công cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả. Đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo quy định và đúng thực chất.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Ngọc Hồi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Thy Thảo
Số lượt xem:310
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 511 Số người online:
Phát triển:TNC