Thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017
VĂN BẢN SAO LỤC

Ngày 19/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 và thay thế Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11. Luật tổ chức chính quyền địa phương gồm có 08 Chương và 143 Điều. Ban Biên tập Trang TTĐT huyện Ngọc Hồi, xin được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là Luật năm 2015).

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1782065
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum. 
    Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
    Địa chỉ: thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Email: banbientap.ws@gmail.com; Điện thoại:0603.504346.
Phát triển: TNC